Metropoliet


Metropoliet voor Europa


Zijn eminentie Metropoliet voor Europa dhr. Pimen is geboren in Resen, Republiek Macedonië, van orthodoxe ouders, op 03.10.1971, met als aartse naam Sotir Ilievski. Basis en middelbaar onderwijs volgt hij in Resen. In het jaar 1994/1995 schrijft hij zich in op de Theologische Faculteit “Sveti Kliment Ohridski” te Skopje. Na het afronden van het derde jaar van zijn studie in mei 1997 vertrekt hij naar het klooster gewijd aan  “Sveti Leontij” in Vodocha waar hij datzelfde jaar monnik wordt en de naam Pimen krijgt. Dat jaar wordt hij verordend tot hiërodiaken en daarna tot hiëromonnik door de verantwoordelijke Metropoliet van het Bisdom van Strumitsa, dhr. Naum.

Aan het begin van het jaar 1998 is hij aangesteld als oudste van het klooster “Sveti Petnaeset Sveshtenomachenitsi” in Strumitsa, en in de tweede helf van hetzelfde jaar is hij aangesteld als oudste van het klooster “Sveti Leontij” in Vodocha. In januari 1999 verkrijgt hij de rang abt en vanaf september van hetzelfde jaar vervult hij de functie van Bisschoppelijke gouverneur van het Bisdom van Strumitsa.

In februari 2004 verhuist hij met zijn broederschap in het klooster gewijd aan “Sveti Kliment i Naum” in het dorp Hamzali – regio Strumitsa, waar hij ook aangesteld wordt als oudste van het klooster. In maart 2004 is hij klaar met zijn studies aan de Theologische Faculteit “Sveti Kliment Ohridski” te Skopje, en kort erna om precies te zijn op Palmzondag dat jaar is hij verroepen tot archimandriet.

In september dat jaar bevindt hij zich in Parijs, Frankrijk, waar hij zich inschrijft voor de post graduate studies op het Orthodoxe Theologische instituut “Sveti Sergej”, en tegelijkertijd is hij priester in de parochie van de Macedonisch Orthodoxe Kerk Gemeenschap “Sveti Kliment Ohridski” in Parijs en “Svet Ilija” in Brussel, Belgie.

Op de sessie van de Synode in april 2005 heeft de Heilige Bisschoppelijke Synode van de Macedonisch Orthodoxe Kerk hem op de lijst gezet voor de keuze van nieuwe hiërarchen samen met de andere twee Archimandrieten Metodij en Kliment. Op de feestdag van alle Macedonische Heiligen op 01/02.10.2005 in de vernieuwde tempel van “Sveti Pantelemon” en “Sveti Kliment Ohridski” op Paoshnik, en de volgende dag in de kathedrale kerk van de Aartsbisschoppen van Ohrid “Sveta Sofija” in Ohrid, is hij benoemd oftewel verordend als Vicaris Bisschop van het Bisdom van Strumitsa met de titel Bisschop Poljanski.

Vanaf 06.04.2006 is hij aangesteld als beheerder van de Macedonisch Orthodoxe Bisdom voor Europa met alle rechten en verplichtingen. Op een regelmatige sessie gehouden op 22.06.2006 besluit de Heilige Bisdommelijke Synode  van de Macedonisch Orthodoxe Kerk hem aangesteld als Metropoliet van De Macedonisch Orthodoxe Bisdom voor Europa.

Hij praat Frans, Engels en kan ook Russisch.